Baza materiala

 • 18 săli de clasă dotate cu mobiler modular;
 • 2 laboratoare de informatică cu conexiune la Internet, din care unul în sistem AEL;
 • 2 laboratoare pentru biologie;
 • 1 laborator pentru fizică;
 • 1 laborator pentru chimie;
 • 1 complex audio-vizual;
 • 1 cabinet de consultanţă psihopedagogică;
 • 2 săli de sport;
 • 1 teren de sport cu suprafaţă sintetică pentru joc;
 • 1 bibliotecă cu peste 50.000 de volume;
 • 1 sală de consiliu;
 • 1 sală de festivităţi cu 230 locuri;
 • 2 cabinete medicale (unul pentru medicină pedriatică şi unul pentru stomatologie) asiguate cu personal calificat;
 • 1 centrală termică proprie alimentată cu gaz;